Skip to main content

15-17 marca 2024 - EXPO ŁÓDŹ

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Spodziewamy się ponad 200 wystawców z Łodzi i okolic

Przychodząc na targi będziesz mógł poznać ich wszystkie oferty.

Sponsorzy oraz partnerzy targów

Zobacz wszystkich

Szukasz nowego Mieszkania lub planujesz budowę domu?

Duża część deweloperów w internecie nie udostępnia pełnych informacji dotyczących swoich inwestycji.

Na naszych targach uzyskasz potrzebne informacje bez dodatkowych zobowiązań. Nie musisz nawet podawać maila, ani telefonu. Będziesz miał możliwość rozmowy twarzą w twarz z wieloma deweloperami w jednym miejscu.

Odbierz bilet

Nasi eksperci:

Odkryj jedyne wydarzenie na rynku nieruchomości i rynku branży budowlanej i aranżacji wnętrz w Łodzi.

Tworzymy jedyne w swoim rodzaju miejskie targi podczas 3 dni w Łodzi. Wydarzenie wpływa i przyspiesza transformację miasta, zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, poprawia warunki mieszkaniowe, inspiruje ludzi do zakupu i wykończenia Nowego – M.

DOM – MIESZKANIE – WYPOSAŻENIE 

DOM – MIESZKANIE – WYPOSAŻENIE 

DOM – MIESZKANIE – WYPOSAŻENIE 

DOM – MIESZKANIE – WYPOSAŻENIE 

DOM – MIESZKANIE – WYPOSAŻENIE 

Poznaj firmy, które wspierają realizację naszych targów.

Mecenas Targów

SAMSON-DOM objął mecenatem XIX edycję Targów Nieruchomości & Budowa Domu w Łodzi. Firma SAMSON-DOM to deweloper spełniający marzenia, realizujący inwestycje Olechowska Verde, Green West 2, Sokołówka Residence, Złoty Dąb IV

Sponsor Główny Targów

Sponsor Główny Targów – firma FUTURUM INWEST. Obecnie realizuje inwestycję FAJNE OSIEDLE

Informacje od organizatora

Kierunek Łódź

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Łodzi i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Uzu­peł­nienie oferty deweloperskiej sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego.

1

Prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)

2

Prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)

3

Nieruchomości inwestycyjne

4

Budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)

5

Domy drewniane, modułowe, z keramzytu

6

Instalacje, pompy ciepła, kominki

7

Fotowoltaika

8

Odna­wialne źró­dła energii

9

Pro­jekty domów

10

Wyposażenie wnętrz

11

Porady (prawne, architektów)

12

Warsztaty

Sprzedaż powierzchni wystawienniczej i innych usług.

Magdalena Kowalska

 794 772 220

mk@expoproperty.pl

Małgorzata Pietrzko

 792 782 310

mp@expoproperty.pl

Komunikacja miejska

Autobusy: 55, 74A, 74B
Tramwaje: 15, 16, 17

Dojazd samochodem

Wpisz w nawigację:
EXPO ŁÓDŹ
lub
Al. Politechniki 4, Łódź

Współrzędne do nawigacji:
51.751105, 19.450477

Parking dla samochodów

– możliwość zaparkowania na parkingu przy Hali Sportowej Mosir, opłata zgodna z cennikiem parkomatu.
– możliwość skorzystania z parkingu w ” CH Sukcesja
– możliwość skorzystania z parkingów miejskich

Organizator targów

Expo Property BIS S.C.
NIP: 952-212-71-58
REGON: 146988053

Adres siedziby:
Al. Chruściela 42A
04-401 Warszawa

Adres biura (do korespondencji):
Expo Property BIS S.C.
Aleja Komandosów 9 / U6
04-485 Warszawa

Księgowość:

Anna Szymańska
tel.: 792 782 220
e-mail: as@expoproperty.pl

Kontakt:
tel.: 792 772 220
e-mail: biuro@expoproperty.pl

Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A. oddział w Warszawie
14 1240 6159 1111 0010 5519 3314

Dział Organizacji:

Joanna Arabska
tel.: 792 772 230
e-mail: organizacja@expoproperty.pl

Marketing Inwestycji:

Jakub Wesołowski
tel. 792 772 220
e-mail: jw@expoproperty.pl

Livechat / Chatbot:

e-mail: nonstop@expoproperty.pl

Inne Wydarzenia Targowe

Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Katowice, MCK
17-18 lutego 2024 r.

Warmińsko-Mazurskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Olsztyn, Hala Urania
2-3 marca 2024 r.

Małopolskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Kraków, TAURON Arena
21-22 września 2024

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Łódź, Expo-Łódź
5-6 października 2024

Kujawsko-Pomorskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Bydgoszcz, Hala Łuczniczka
12-13 października 2024r.

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 

Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 

expo budynek

Zarejestruj się i odbierz bezpłatny e-Bilet wraz z przypomnieniem SMS

Close Menu

Kiedy?
15-17 marca 2024 r

Gdzie?
EXPO ŁÓDŹ, Al. Politechniki 4